W dzisiejszym świecie praktycznie nie ma biznesu bez outsourcingu usług. Często nasza firma zleca usługi, ale równie dobrze to my możemy pracować dla kogoś. Dochodzimy w tym momencie do sedna sprawy… a co jeśli na bazie umowy o współpracy zaczynamy przetwarzać dane osobowe

Od pewnego czasu zaczęło być głośno o umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych. W końcu weszło w życie RODO. Jest to o tyle dziwne, że już na gruncie wcześniejszych przepisów powierzenie przetwarzania danych istniało, tyle tylko, że nikt tego nie przestrzegał. Skoro jednak wzrasta świadomość, a właściwe urzędy i partnerzy biznesowi zaczęli sprawę weryfikować – róbmy to solidniedokładniez dochowaniem najlepszej staranności

Na gruncie RODO, możemy być audytowani przez przedsiębiorstwa powierzające nam przetwarzanie danych osobowych, którymi administrują. Jest to na tyle możliwe, że sam art. 28 RODO wprost mówi o możliwości przeprowadzenia takiego audytu bądź inspekcji przez administratora danych

Warto w tym momencie wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu stworzenia skutecznego systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, ale także i dlatego, aby być wiarygodnym partnerem biznesowym swojego kontrahenta. RODO to ochrona danych osobowych, ale i etyka w biznesie, budowanie wiarygodności i zaufania. Skoro sami chronimy dane osobowe w swojej firmie wymagajmy tego również od Naszych kontrahentów, a tym samym nie dajmy się zaskoczyć. 

Gwarantuję, że coraz częściej kontrahenci będą wymagać od naszych firm stosowania opisanych wyżej standardów.

Autor:
Jacek Andrzejewski
ja@rodonagotowo.pl
www.jacekandrzejewski.pl

Jacek Andrzejewski