Regulamin

Sklep internetowy rodonagotowo.pl, działający pod adresem http://rodonagotowo.pl , prowadzony jest przez:

WR consulting Wiktor Ruminkiewicz
ul. Młodzieżowa 2
62-510 Konin

adres poczty elektronicznej: kontakt@rodonagotowo.pl

Słowniczek:
Sklep– sklep internetowy działający pod adresem http://rodonagotowo.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze– wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia– czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
Klient– osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie z rejestracją lub bez;
Konto Klienta– baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu;
Przelew bankowy– płatność wykonywana przez Klienta w banku, poprzez konto internetowe lub konto zwykłe lub na poczcie;
Przelew elektroniczny– płatność wykonywana przez Klienta poprzez usługę PayU lub system PayPal;
Płatność kartą –płatność dokonywana kartą płatniczą on–line poprzez PayU lub system PayPal.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień
Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.rodonagotowo.pl. Klient może się kontaktować ze Sklepem za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@rodonagotowo.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 502 098 339.
1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.rodonagotowo.pl, natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu i rozpocznie się jego weryfikacja.
2. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta.
3. W zamówieniu Klient dokonuje:
a. wyboru zamawianych towarów lub usług,
b. oznaczenia sposobu dostawy,
c. wyboru sposobu płatności.
4. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu wpłaty za zamówione towary (nie dotyczy zamówień realizowanych za pobraniem).
5. Nieotrzymanie wpłaty za towar w ciągu 7 dni spowoduje nieprzyjęcie przez Sklep oferty Klienta złożonej w ramach zamówienia.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy w przypadku płatności z góry).
7. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji złożonego przez niego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu maksymalnie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
8. Po zweryfikowaniu zamówienia Sklep wyśle na adres Klienta wiadomość email:
a. z potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na produkty lub usługi, złożonych w ramach zamówienia i potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży;
b. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na produkty, złożonych w ramach zamówienia, z przyczyn wskazanych w pkt I podpunkt 5 (brak płatności);
c. informacją o braku możliwości przyjęcia części lub wszystkich ofert, złożonych w ramach zamówienia, z przyczyn wskazanych w punkcie I podpunkt 6 oraz 7 (brak dostępności towaru).
9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, to jest doręczenia Klientowi wiadomości email, o której mowa w punkcie I podpunkt 8a.
10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
11. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu –faktura VAT.

II. Zmiany w zamówieniach
1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania zamówienia do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem e-maila kontakt@rodonagotowo.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 098 339.
3. Modyfikacje w zamówieniach dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana za pośrednictwem formularza kontaktu na stronie rodonagotowo.pl lub mailowo na adres kontakt@rodonagotowo.pl

III. Ceny towarów
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

IV. Czas realizacji zamówienia

W przypadku produktów fizycznych, wysyłanych w sposób standardowy kurierem, paczkomatem lub pocztą:

1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu wpłaty za zamówione towary (nie dotyczy zamówień realizowanych za pobraniem)
2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.
3. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:
Sposoby i czas dostawy w Polsce:
– firma kurierska, maksymalny czas dostawy, 4 dni robocze,
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

W przypadku produktów wirtualnych (plików skompresowanych zip z dokumentami):

  1. Sklep ma 48 godzin na wysłanie drogą mailową linku do pliku zip zawierającego zamówione dokumenty, z reguły wysyłki realizowane są w ciągu 2-3 godzin i wynika to z ustawień naszych serwerów. Może wystąpić sytuacja kiedy kolejka plików jest na tyle dużą, że czas ten się wydłuży. 
  2. W przypadku, kiedy pakiet dokumentów sprzedawany jest w promocji z usługą doradczą i indywidualną konsultacją ze specjalistą RODOnaGOTOWO.pl w pierwszej kolejności nasz pracownik skontaktuj się z Państwem mailowo lub telefonicznie, a po krótki audycie szczegółowych potrzeb przygotuje specjalnie dla danego Klienta dedykowana paczkę. 

V. Koszty dostawy
1. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Klient
Koszty dostawy podane są w dziale dostawy na stronie www.rodonagotowo.pl
Po wybraniu produktów koszyk automatycznie naliczy koszty przesyłki produktów dostępnych w naszej ofercie.

2. Koszty dostawy nie występują w przypadku produktów wirtualnych, do pobrania w formie pliku ZIP.

VI. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie przez Klienta informacji dotyczących wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy zamieszczony jest na stronie www.rodonagotowo.pl w zakładce „Regulamin”.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu z adnotacją „Zwrot”.
2. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar niezwłocznie, nie później zaś niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie.
Sklep jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi wszystkich poniesionych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (w wysokości najtańszego sposobu dostarczenia rzeczy oferowanego przez sklep).
3. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu niezwłocznie, nie później zaś niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Powyższe zasady nie dotyczą produktów wirtualnych w formie plików do pobrania. Pobierając pakiet dokumentów Klienta akceptuje każdorazowo, że odstępuje od przysługującego mu prawa zwrotu towaru zakupionego drogą elektroniczną. Wynika to z tego, że nie ma technicznej możliwości zweryfikowania, czy pobrane dokumenty nie zostały użyte przez Klienta.

VII. Formy płatności
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
– płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej – rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,
– przelew elektroniczny – ePrzelew – rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
– przelew bankowy tradycyjny – rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu środków na rachunek Sklepu.
2. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: “płatność przy odbiorze” wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez firmę kurierską. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty “płatność przy odbiorze” dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny, bankowy.

VIII. Reklamacje
Adres i dane do reklamacji:
WR consulting
ul. Młodzieżowa 2
62-510 Konin

TELEFON: +48 502 098 339
E-MAIL: kontakt@rodonagotowo.pl

Reklamacje:
1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad.
2. Sklep odpowiada za wady fizyczne i prawne zakupionych w Sklepie towarów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres: kontakt@rodonagotowo.pl wraz z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia wady.
4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
b. żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
5. Jeśli Klientem jest konsument może on zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
6. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń.
1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Niżej przedstawione postanowienia mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sklep na piśmie lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Kliena będącego konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany.
2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sklepem;
c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
d. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

X. Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a właścicielem sklepu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dowodu zakupu
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta. .
5. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VII niniejszego Regulaminu “Prawo odstąpienia od umowy”.
6. Sklep może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem postanowień odnoszących się do Klientów nie będących konsumentami, które mogą ulec zmianie w każdym czasie) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn
a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sklepem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sklep dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
9. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu umowy przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
10. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.

Data publikacji regulaminu: 20.06.2019 r.