Zespół specjalistów ds. ochrony danych

Poznaj zespół RODO na GOTOWO

Katarzyna Ruminkiewicz
specjalista ds. wdrożeń
WiktorRuminkiewicz
project manager

Jacek Andrzejewski

Posiada kompetencje Audytora Wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017, Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301:2019 oraz Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Prywatnością wg ISO 27701:2019.

Aktualnie pełni funkcję Inspektora ochrony danych oraz audytora systemów ochrony prywatności. Z ochroną danych związany od 2016 roku pełniąc funkcję doradcy kluczowego oraz szkoleniowca w organizacjach pozarządowych w ramach projektów OWES. Od 2018  roku pełni funkcje Inspektora ochrony danych w podmiotach prywatnych oraz instytucjach publicznych.


Od 2019 r. do chwili obecnej koordynator kilku międzynarodowych projektów wdrożeniowych, w tym związanych z transferem danych poza EOG.


Redaktor portalu safetyon.pl. Członek branżowych stowarzyszeń. Wpisany na listę podmiotów akredytowanych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako podmiot świadczący usługi szkoleniowo- doradcze z zakresu ochrony danych osobowych.

www.jacekandrzejewski.pl