Zespół specjalistów ds. ochrony danych

Poznaj zespół RODO na GOTOWO

Piotr Sowa
specjalista we wdrażaniu RODO w IT
Jacek Andrzejewski
koordynator projektów wdrożeniowych RODO w sektorze publicznym i prywatnym | IOD
Wiktor
Ruminkiewicz
project manager
Maciej Gruszczyński
specjalista we wdrażaniu RODO w branży retail

Jacek Andrzejewski

Od ponad trzech lat aktywnie działający jako trener i wdrożeniowiec z zakresu ochrony danych osobowych. Szczególnie zaangażowany we wdrożenia przepisów RODO w organizacjach pozarządowych realizujących projekty dofinansowane z funduszy unijnych. Aktualnie inspektor ochrony danych w Konińskim Domu Kultury, sieci centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Urzędzie Marszałkowskim województwa wielkopolskiego, Sieci Aptek Prima oraz spółce będącej m.in. właścicielem części sklepów w ramach sieci supermarketów marki POLOmarket. Uczestniczył we wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych w kilkunastu małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Słuchacz Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku „Inspektor ochrony danych”, absolwent studiów magisterskich UAM w Poznaniu. Zaangażowany w działalność społeczną na rzecz ochrony danych osobowych. Prezes oraz założyciel fundacji, której celem jest edukacja na rzecz poprawy świadomości związanej z ochroną danych osobowych. Członek stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Członek zespołu trenerów w firmie SEKA S.A./oddział Poznań.

Audytor Wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001

Maciej Gruszczyński

Prezes Zarządu Ariergarda Sp. z o.o., absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Zarządzania Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od wielu lat zajmuje się organizacją wydarzeń oraz konferencji branżowych. Od 2011 roku związany z branżą telekomunikacyjną oraz IT. Współorganizator jednego z największych wydarzeń branży telekomunikacyjnej w Polsce, jakim jest iNET Meeting. Od 2014 roku zarządza firmą GET-NET zajmującą się wsparciem projektów biznesowych oraz prowadzeniem akcji i kampanii marketingowych. Z tematyką ochrony danych osobowych związany od 2013 roku. Praktyk w zakresie wdrażania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych u klientów branży telekomunikacyjnej oraz IT. W 2014 oraz 2015 roku prowadził szereg szkoleń i konsultacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jego doświadczenie przekłada się na wdrożenia związane z realizacją obowiązków prawnych przy prowadzonych przez partnerów biznesowych działaniach marketingowych, przedsięwzięciach branżowych oraz szeroko rozumianej obsłudze klienta.

Piotr Sowa

Audytor, analityk i trener. Z ochroną danych osobowych ma do czynienia od 2015 roku. Przeprowadził wdrożenia RODO w kilkudziesięciu podmiotach. Specjalizuje się w audytach, ocenie ryzyka i zapobieganiu incydentom. Ma za sobą ponad 300 godzin przeprowadzonych szkoleń, które rzadko są nudne. Raporty z audytów są cennym źródłem informacji dla administratorów danych. Znając realia polskich firm wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w biznesie w konsultacjach dla zarządów. W swojej karierze angażował się w liczne działania społeczne dla organizacji trzeciego sektora oraz w projekty międzynarodowe i komercyjne. Czuje się dobrze tam, gdzie jest problem do rozwiązania oraz w zadaniach, które wymagają elastyczności, umiejętności obserwacji, analizy oraz łączenia wiedzy z różnych obszarów. Na co dzień prowadzi firmę IGNATUS Audit Security Consulting współpracując z kancelarią prawną oraz jako freelancer z grupą specjalistów Ariergarda. Wiedzę pogłębiał na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.