RODO po roku

Bilans RODO

podsumowanie RODONa kilka dni przed pierwszą rocznicą stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) zebrała wyniki ankiet, wypełnionych przez organy nadzorcze krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Następnie sporządziła bilans jej dotychczasowych osiągnięć.

Na szczeblu krajowym większość organów nadzorczych zgłasza wzrost liczby zapytań i skarg w porównaniu z rokiem 2017. Właściwe instytucje państw EOG zarejestrowały ponad 144 tys. zapytań i skarg* i ponad 89 tys. zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych, z czego 63% spraw zostało zakończonych.

Wzrost liczby zapytań i skarg potwierdza wzrostową tendencję świadomości na temat praw w zakresie ochrony danych. Poświadczają to marcowe badania Eurobarometru. 67% ankietowanych obywateli Unii Europejskiej oświadczyło, że słyszało o RODO, a 36% – że wie, z czym rozporządzenie się wiąże. 57% badanych stwierdziło, iż są świadomi istnienia krajowego organu publicznego odpowiedzialnego za ochronę ich praw w zakresie ochrony danych. Rezultaty te wskazują na dwudziestoprocentowy wzrost w porównaniu z badaniami Eurobarometru z 2015 r.**

Najczęstsze skargi***

Najczęściej zgłaszane naruszenia polegają na błędach popełnianych podczas wysyłania korespondencji w formie elektronicznej. Wciąż zdarzają się przypadki podania nieprawidłowego adresata lub podania całej listy mailingowej w polu adresata. Naruszenia zachodzą również podczas wysyłania korespondencji tradycyjnej. Dużo kontrowersji budzą także kwestie zawierania umów powierzenia przetwarzania danych.

Bilans RODO, który prezentujemy nie obejmuje niestety aktualnych danych z Polski. W najbliższym czasie planujemy wystąpić z zapytaniem o udostępnienie danych na temat skarg, zgłoszeń i podjętych działań przez nasz UODO. Po uzyskaniu odpowiedzi podzielimy się z Państwem odpowiedzią na łamach naszej platformy. 

Tymczasem zapraszamy do naszego sklepu, aby już dziś przygotować firmę do wymogów RODO i zadbać o własny spokój w razie zgłoszenia naruszeń w związku z przetwarzanymi danymi. 

Źródło: 
https://uodo.gov.pl/pl/138/1007
**Komisja Europejska
***Urząd Ochrony Danych Osobowych

Więcej informacji na stronie EROD: https://edpb.europa.eu/news/news/2019/1-year-gdpr-taking-stock_en