TelemarketerDo pochylenia się nad tym tematem i napisania kilku słów skłonił mnie nie tak dawno telefon od mojego dobrego znajomego, który dzwoniąc dość poirytowany stwierdził, że za nic nie jest w stanie wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych przez jedną z firm.

Oczywiście takie przypadki były, są i będą. Stosownie do tego podszedł urząd kontroli we Włoszech nakładając karę 2 mln euro za nielegalny marketing telefoniczny bez zgód osób, do których kierowano reklamę. Prawo do wycofania zgody było jest i będzie bowiem zgoda zawsze była jest i będzie dobrowolna. Skoro swobodnie na coś się zgodziłem, tak samo swobodnie powinienem móc tą zgodę wycofać bez negatywnych konsekwencji dla mnie.

Wracając do przytoczonej wcześniej sytuacji znajomego – tam akurat miał miejsce fakt zaniechania jakiegokolwiek działania po stronie osoby wykonującej telefon. Nastąpiło zasłanianie się tylko i wyłącznie upoważnieniem do przetwarzania danych, brakiem wpływu na administrowanie danymi itd. Chciałbym, żeby to wybrzmiało dość dosadnie: dla osoby, która udzieliła zgody nie jest istotne czy rozmawia z przedstawicielem firmy będącej jej pracownikiem, kontrahentem, być może zleceniobiorcą. Jeżeli taka osoba wykonuje telefon do nas, przedstawia się w imieniu tej firmy to znaczy, że jest wysoce prawdopodobne, iż posiada upoważnienie do przetwarzania naszych danych osobowych w imieniu tej firmy i działa w imieniu firmy administrującej naszymi danymi osobowymi. Nie bójmy się więc egzekwować swoich praw wynikających z RODO w tym m.in. praw do wycofania zgody, a każde takie zaniechanie o którym wspomniałem powyżej- zgłaszajmy do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kij ma zawsze jednak dwa końce. Pamiętajcie, że wielokrotnie to Wy możecie być po tej drugiej stronie wykonując marketing bezpośredni i wówczas to na Was będzie spoczywał obowiązek realizacji praw wynikających z RODO. 

Tym samym warto, być może, by posiadać w swojej firmie odpowiednie procedury na wypadek gdyby z podobnym wnioskiem zgłosił się Wasz Klient 

Autor:
Jacek Andrzejewski
ja@rodonagotowo.pl
www.jacekandrzejewski.pl

Jacek Andrzejewski